Những công trình kiến trúc tiêu biểu do Kiến Phát xây dựng giúp bạn hình dung được xu hướng thiết kế và thi công trong từng giai đoạn phát triển của ngành xây dựng nói chung.

Sự mới mẻ trong kiến trúc và độc đáo trong phương pháp thi công là ưu điểm nổi bật của các công trình do Kiến Phát thiết kế và thi công xây dựng.